کافه کلاژ

توضیحات

یک کافه اندازه متناسب برای جشن های گروهی کوچیک، منوی خوب و فضای مناسب برای نشستن بیرون. امکان سیگار کشیدن هم آزاده.

منوی کافه کلاژ

امکانات

بررسی ها

یک بررسی جدید بنوبسید:
یک بررسی جدید بنویسید: