فودکورت جام جم

توضیحات

محیطی بسیارعالی و بزرگ،غذا های متنوع و سرویس دهی عالی.

منوی فودکورت جام جم

امکانات

بررسی ها

یک بررسی جدید بنوبسید:
تصویر MobinR  مبین رنجبر
مبین رنجبر MobinR

من چندین بار رفتم.از غذاها و محیطش واقعا لذت بردم.

یک بررسی جدید بنویسید: